Импорт документов в систему «M.E.Doc» 
+38 044 206 72 10
Внимание! В связи с улучшением серверного оборудования 27-29.06.2015 сервер документооборота (СДО) временно будет недоступен

Импорт документов в систему «M.E.Doc»

181093
Організація обміну первинною документацією з контрагентами для користувачів
будь-яких бухгалтерських систем
Для здійснення обміну первинними документами з контрагентами за допомогою засобів електронного зв’язку, компанія «БЕСТ» розробила можливість імпортувати у ПК «M.E.Doc» податкові накладні, акти та рахунки-фактури створені в будь-яких інших бухгалтерських програмах.
Спеціально для реалізації цієї можливості на сайті http://me-doc.com.ua/ опубліковано Опис XML-структури, згідно якого необхідно налаштувати експорт первинних документів із програми, яку Ви використовуєте для їх створення.
 
Для обміну первинними документами Вам потрібно:
- створити необхідні податкові, акти і рахунки в своїй системі;
- експортувати ці документи із Ваших бухгалтерських систем відповідно до наданого Опису XML-структури первинних документів;
- імпортувати файли у систему «M.E.Doc»;
- відправити документи контрагентам з системи «M.E.Doc» електронною поштою.
Налаштувати можливість коректного імпорту актів та рахунків в систему«M.E.Doc» фахівці,  які обслуговують Вашу бухгалтерську систему» зможуть зробити самостійно, без додаткових витрат, за допомогою викладеної нижче інформації:
- Опис XML-структури рахунку-фактури для імпорту в ПЗ «M.E.Doc»
- Опис XML-структури акту для імпорту в ПЗ «M.E.Doc»
- Опис XML-структури податкової накладної для імпорту в ПЗ «M.E.Doc»
 

Организация обмена первичной документацией с контрагентами для пользователей
любых бухгалтерских систем

Для осуществления обмена первичными документами с контрагентами с помощью средств электронной связи мы разработали возможность импортировать в систему «M.E.Doc» налоговые накладные, акты и счета-фактуры, созданные в любых других бухгалтерских программах.

Специально для реализации этой возможности на сайте опубликованы Описания XML-структуры, согласно которым необходимо настроить экспорт первичных документов из программы, которую Вы используете для их создания. 


Для обмена первичными документами Вам необходимо:

- создать необходимые налоговые накладные, акты и счета в своей системе;

- экспортировать эти  документы из Ваших бухгалтерских систем в соответствии с предоставленными Описаниями  XML-структуры первичных документов;

-импортировать файлы в систему «M.E.Doc»;

- отправить документы контрагентам из системы «M.E.Doc» электронной почтой.

Настройку возможности корректного импорта актов и счетов в систему «M.E.Doc» специалисты,  которые обслуживают Вашу бухгалтерскую систему смогут провести самостоятельно, без дополнительных расходов, с помощью изложенной ниже информации:

- Описание СОМ методов для импорта в ПК «M.E.Doc»
- Описание структуры файлов в формате DBF для импорта в ПК «M.E.Doc»


- Описание XML-структуры счета-фактуры для импорта в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML-структуры акта для импорта в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML-структуры налоговой накладной (F)J1201003 в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML-структуры налоговой накладной (F)J1201004 в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML-структуры налоговой накладной (F)J1201005 в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML-структуры налоговой накладной (F)J1201006 в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML-структуры налоговой накладной (F)J1201007 в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML-структуры налоговой накладной (F)J1201008 в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML-структуры налоговой накладной (F)J1201009 в ПК «M.E.Doc» 

Описание XML-структуры Дополнения 2 (F)J1201204 в ПК «M.E.Doc»

Описание XML-структуры Дополнения 2 (F)J1201205 в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML-структуры Дополнения 2 (F)J1201206 в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML-структуры Дополнения 2 (F)J1201207 в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML-структуры Дополнения 2 (F)J1201208 в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML-структуры Дополнения 2 (F)J1201209 в ПК «M.E.Doc» 

Формат (стандарт) электронного документа отчетности плательщиков налогов

- Описание XML-структуры налоговой накладной J1201002 в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML-структуры Запроса в ЕРНН

- Описание XML для импорта налоговой накладной из формата контролирующего органа (F)J1201008 в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML для импорта налоговой накладной из формата контролирующего органа (F)J1201009 в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML для импорта Дополнения 2 из формата контролирующего органа (F)J1201208 в ПК «M.E.Doc»

- Описание XML для импорта Дополнение 2 из формата контролирующего органа (F)J1201209 в ПК «M.E.Doc» 

Описание XML-структуры (для обмена отчетности) ТТН на перемещение спирта этилового (F)J1204101 для импорта в ПК «M.E.Doc»

Описание XML-структуры (для обмена отчетности) ТТН на перемещение алкогольных напитков (F)J1204201 для импорта в ПК «M.E.Doc»